O firmie

„BIGA STAL” Piotr Bicz Spółka Jawna

 

Firma „BIGA STAL” Piotr Bicz Spółka Jawna jest dynamicznie rozwijającą się firmą handlowo-usługową, posiadającą wieloletnie, bogate doświadczenie w branży hutniczej. Oferujemy między innymi blachy zimnowalcowane oraz gorącowalcowane o specjalistycznych zastosowaniach.

Oczekiwania rynkowe oraz rozwój przedsiębiorstw współpracujących z naszą firmą spowodowały zmiany w profilu naszej działalności z handlowego na handlowo-usługowy.

Dynamiczny rozwój naszego przedsiębiorstwa doprowadził do zwiększenia zatrudnienia i powiększenia parku magazynowego. Starając się wyjść naprzeciw potrzebom rynkowym, firma stosuje nowoczesne technologie oraz zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, dzięki czemu oferuje wysoką jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług.

Wprowadzając do oferty usługi cięcia laserem MAZAK HTX 510 AK oraz gięcia blach nowoczesną prasą hydrauliczną CNC AP 3100 X 220 TON, podniesiona została konkurencyjność firmy poprzez zapewnienie kompleksowej obsługi kontrahentów zainteresowanych przygotowaniem precyzyjnych elementów z blach na wymiar.

Posiadanie nowoczesnych urządzeń do cięcia oraz gięcia elementów stalowych przyczynia się do zwiększenia kompleksowości świadczonych usług.

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”
Projekt: Podniesienie konkurencyjności firmy BIGA-STAL poprzez zakup innowacyjnej maszyny do obróbki laserem w systemie 3D w ramach Małopolskiego Regionalnego Progrmau Operacyjnego na lata 2007-2013.
Nr. umowy: MRPO.02.01.01-12-8-0373-1295-11

Kwota dofinansowania: 904 000,00 zł


„Fundusze Europejskie dla Małopolski”
Projekt: „Podniesienie konkurencyjności firmy BIGA-STAL poprzez zakup innowacyjnej hydraulicznej prasy krawędziowej” uzyskał dofinansowanie w ramach w ramach Działania 2.1 Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Numer umowy: MRPO.02.01.01-12-6-0247-886-10.

Kwota dofinansowania: 111 600,00 zł


dofinansowanie3

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”
Projekt:  „Wzrost konkurencyjności firmy BIGA-STAL poprzez zakup innowacyjnej maszyny do cięcia laserem” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Nr. umowy : MRPO.02.01.01-12-1-0072-54-08

Kwota dofinansowania: 672 000,00 zł