Projekty

Projekt „Innowacyjny system obróbki metali oparty na zaawansowanej analizie danych BIG DATA”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 z dnia 20.10.2017

W związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjny system obróbki metali oparty na zaawansowanej analizie danych BIG DATA” w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma BIGA STAL Piotr Bicz spółka jawna z siedzibą w Rudawie, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zaznacza, że zawrze z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, umowę warunkową na realizację przedmiotu niniejszego zapytania. Umowa dojdzie do skutku jedynie w przypadku wybrania zamawiającego do dofinansowania.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 z dnia 20.10.2017

W związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjny system obróbki metali oparty na zaawansowanej analizie danych BIG DATA” w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma BIGA STAL Piotr Bicz spółka jawna z siedzibą w Rudawie jest zmuszona do unieważnienia zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 20.10.2017.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 20.10.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 z dnia 10.11.2017

W związku z realizacją projektu pt.: „Innowacyjny system obróbki metali oparty na zaawansowanej analizie danych BIG DATA” w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma BIGA STAL Piotr Bicz spółka jawna z siedzibą w Rudawie, zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt I niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zaznacza, że zawrze z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, umowę warunkową na realizację przedmiotu niniejszego zapytania. Umowa dojdzie do skutku jedynie w przypadku wybrania zamawiającego do dofinansowania.

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 10.11.2017

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy