Rury


  • Czarne bez szwu i ze szwem, Ø 17 mm – 169 mm
  • Ocynkowane, Ø 17 mm – 60 mm